Cena čistenia

Cena čistenia

Osobné automobily

Čistenie DPF filtrov pre osobné autá

Dodávky a SUV

Čistenie DPF filtrov pre dodávky a UV

Kamióny a autobusy

Čistenie DPF filtrov pre nákladné automobily

Pracovné stroje

Čistenie DPF filtrov pre pracovné stroje

Cena ďalších služieb