Proces čistenia

Proces čistenia

Životnosť filtrov pevných častíc 
DPF filtrov

Životnosť DPF filtrov

Prečo je potrebné vyčistiť filter pevných častíc?

Kedy je potrebné vyčistiť filter pevných častíc?

DPF filter logo

v aute vám svieti kontrolka filtra pevných častíc

stojan

nápadne sa vám zvyšuje spotreba paliva

tachometer

znižuje sa výkon motora vášho auta

emisna kontrola ikona

neprešli ste emisnou STK kontrolou

Kvalitne vyčistený filter pevných častíc  DPF dokáže výrazným spôsobom ušetriť vaše financie. Nemusíte investovať stovky až tisíce eur za nový filter, stačí, keď investujete do čistenia a renovácie vášho pôvodného filtra.

Proces čistenia – Diagnostika

Diagnostika pred každým čistením

Diagnostika po každom čistení

Pred každým čistením DPF filtra je urobená diagnostika, teda meranie priechodnosti filtra pomocou spätného tlaku. Následne sa Flash Cleaner Machine postará o celý proces čistenia a sušenia, aby filter opäť nadobudol svoju pôvodnú funkciu. Po vyčistení je urobená diagnostika opätovne, čím vyhodnotíme efektívnosť čistenia. Po regenerácii dosahuje DPF filter svojimi parametrami funkciu nového filtra.

Kvalita čistenia

Používame najmodernejšie technológie

Do filtra nezasahujeme mechanicky

Bez demontovania snímačov

Filter zregenerujeme až na 98 % kapacity nového

Používame najmodernejšie technológie čistenia a sušenia filtrov pevných častíc a katalyzátorov. Pri čistení nezasahujeme do konštrukcie filtra, mechanicky ho nepoškodzujeme, nerozrezávame ani nevypaľujeme. Vďaka patentovanej technológii dokážeme odstrániť takmer všetky nečistoty – nespálené zvyšky pevných častíc, olej, PM10 (sadze, popolček, cerium), ktoré spôsobujú upchatie a znehodnotenie DPF filtra. S filtrom pevných častíc vyčistíme aj snímače, ktoré nie je potrebné demontovať. Znečistený filter sme schopní zregenerovať až na 98 % kapacity nového filtra. Po vyčistení bude váš DPF filter opäť ako nový, a to za zlomok ceny nového filtra. 

Rýchlosť čistenia

Osobné auto - zvyčajne 1 hodina

Nákladné auto - približne 2 hodiny

Pri DPF filtroch z osobného automobilu trvá celý proces čistenia a sušenia zvyčajne 1 hodinu. Pri filtroch pevných častíc z nákladného automobilu, autobusu, kamióna, trvá čistenie približne 2 hodiny. Celkový čas čistenia závisí od typu filtra pevných častíc a miery znečistenia DPF filtra. Vyčistíme aj extrémne znečistené DPF filtre a katalyzátory. Po každom čistení nasleduje kvalitné vysušenie filtra a záverečná diagnostika.

Protokol

Vystavíme po koncovej diagnostike

Hodnoty pred aj po čistení

Identifikácia príčiny zanesenia filtra

Po vyčistení a záverečnej diagnostike vystavíme klientovi protokol s nameranými hodnotami pred aj po čistení. Klient si tak môže overiť mieru znečistenia a mieru regenerácie DPF filtra, katalyzátora. Podľa vstupných parametrov získaných z diagnostiky a látok, ktoré sa z filtra čistením vyplavujú, dokážeme identifikovať príčinu zanesenia filtra pevných častíc. Ak sa pri úvodnej diagnostike preukáže poškodenie filtra, čistenie nevykonávame a ani si neúčtujeme žiaden poplatok.

Záruka kvality

Záruka funkčnosti 12 mesiacov

alebo 100 000 km

Na vyčistený a zrenovovaný filter pevných častíc DPF a katalyzátor vám poskytujeme záruku funkčnosti na 12 mesiacov alebo 100 000 km. Záruka sa nevzťahuje na zaplnenie DPF filtra v dôsledku poruchy na inom motorovom komponente – na snímači diferenciálneho tlaku, snímači teploty, EGR ventile, vstrekovačoch alebo v dôsledku netesnenia turba, čo výrazne vplýva na opätovné zanesenie filtra pevných častíc.

Flash Cleaner Machine 

Vsadili sme na kvalitu, profesionalitu aj ekológiu. Na čistenie filtrov pevných častíc používame certifikované plne automatické zariadenie, ktoré patrí k najkvalitnejším na trhu. Flash Cleaner Machine vyčistí všetky typy filtrov pevných častíc na osobných a úžitkových automobiloch, SUV, dodávkach, autobusoch, nákladných autách aj stavebných a poľnohospodárskych strojoch, ktoré sú vybavené filtrami. Rovnako spoľahlivo vyčistí a zregeneruje katalyzátory nákladných áut aj extrémne znečistené filtre pevných častíc DPF. Flash Cleaner Machine je svojimi ekologickými technológiami šetrný k materiálom aj k životnému prostrediu. Technológie vznikli spojením bohatých skúseností s čistením filtrov a katalyzátorov, odborných technických zručností a dlhoročných skúsenosti s automobilovým priemyslom. Flash Cleaner Machine je spoľahlivý v diagnostike aj v čistení.

Prečo sme siahli po Flash Cleaner Machine?

Svojim zákazníkom chceme prinášať iba tie najkvalitnejšie služby. Po rozsiahlom prieskume sme siahli po tom najlepšom, čo európsky aj americký trh ponúka. Flash Cleaner Machine má patentovanú metódu čistenia, ktorú vyvinula talianska spoločnosť Nuova AFR. Flash Cleaner Machine je certifikované čistenie, ktoré využíva tlak, recyklovanú vodu, pulzné rázy a chémiu na báze enzýmov. Porovnajte si hlavné rozdiely medzi jednotlivými metódami čistenia DPF/FAP filtrov a katalyzátorov SCR:

Flash Cleaner Machine

Filter pevných častíc vložíme do čistiacej komory a redukciou pevne pripevníme na čistiaci systém. Spustí sa úvodná diagnostika, následne čistenie a sušenie teplým vzduchom. Proces čistenia závisí od miery znečistenia a veľkosti filtra pevných častíc. Po vysušení je spustená opätovná diagnostika. Nasleduje vyhodnotenie parametrov a vystavenie protokolu o efektívnosti čistenia.

Čas čistenia 60 - 120 min.

Výhody

 • kvalitné a úplné vyčistenie všetkých typov DPF filtrov a katalyzátorov (osobné, úžitkové, nákladné automobily, autobusy, technické stroje)
 • totálne odstránenie zvyškov oleja
 • totálne odstránenie zvyškov PM 10 (nespálené pevné častice, sadza, popolček)
 • totálne odstránenie zvyškov Céria – neinvazívne a šetrné čistenie
 • neprichádza k poškodeniu vzácnych kovov 
 • maximálne ekologické – dva samostatne uzatvorené okruhy: čistenie cirkulujúcou vodou, ktorá sa neustále recykluje a sušenie teplým vzduchom

Nevýhody

 • Nevýhody čistenia s Flash Cleaner Machine zatiaľ zistené neboli.

Čistenie vzduchom a vypaľovaním

DPF/FAP filter je najskôr rozrezaný, aby mohol byť testovaný a následne čistený vzduchom. Nasleduje vypaľovanie v peci pri teplote 600-700°C. Následne na to je kostra filtra zvarená do pôvodného stavu.

Čas čistenia 10 - 12 hod.

Výhody

 • odstránenie väčšiny zvyškov PM 10

Nevýhody

 • rezaním a zváraním sa môže poškodiť kostra filtra
 • na stenu filtra sa môže pritaviť Cérium, v dôsledku vysokej teploty
 • v dôsledku tepelného šoku sa môžu poškodiť vzácne kovy vo filtri pevných častíc

Čistenie ultrazvukom

DPF/FAP filter je ponorený do zásobníka vody. Ultrazvuk vytvorí vo vode mikrobublinky s vysokou teplotou a tlakom. Tzv. implózia bubliniek následne vytvorí totálne oddelenie pevných častíc od filtračného substrátu.

Čas čistenia 12 - 24 hod.

Výhody

 • hĺbkové čistenie článkov filtra

Nevýhody

 • nedostatočný účinok na veľké filtre a na veľmi znečistené filtre
 • riziko poškodenia filtra pevných častíc kvôli vibráciám a vplyvu implózie
 • nadmerná spotreba vody, opakované preplachovanie, aby sa odstránili zvyšky PM 10, usadené naspodu filtra
 • nadmerná energetická spotreba

Domáce amatérske čistenie

Do paliva alebo do výfuku sa pridávajú chemikálie, ktoré zvyšujú teplotu spaľovania, a tým čistia DPF/FAP filter. Prípadne sa filter rozreže a vloží sa do roztoku s agresívnou chémiou. Potom sa vystrieka tlakom čistej vody WAP a zvarí.

Čas čistenia 24 hod.

Výhody

 • lacnejšie riešenie

Nevýhody

 • krátkodobé a častokrát neefektívne riešenie
 • zvyšky PM 10 sa odstránia čiastočne a následne sa na ne nanášajú ďalšie, čím sa filter opotrebováva ešte viac
 • veľakrát príde k nenávratnému poškodeniu filtra pevných častíc
 • nebezpečná práca s chemikáliami

Repliky filtrov pevných častíc 

Pri používaní lacných replík DPF filtrov pevných častíc nevieme garantovať dosiahnutie všetkých požadovaných parametrov a kvalitu ako pri originálnych filtroch. Zároveň, pri používaní DPF filtrov z druhovýroby dochádza častokrát k ich poškodeniu, roztaveniu, a tým úplnému znefunkčneniu. Preto neodporúčame používať lacné repliky filtrov pevných častic.